Tag Archives: Llenyddiaeth Plant

Llenyddiaeth Plant / Children’s Literature: SCOLAR and CUROP (Re-Blog)

Mae Dr Siwan Rosser, a’i myfyriwr Catrin, o Ysgol y Gymraeg, yn trafod manylion prosiect CUROP dros yr haf, a oedd yn seiliedig ar gasgliadau SCOLAR o lenyddiaeth plant dros y ddau gan mlynedd diwethaf…
“Diben y prosiect cylchgronau oedd creu cofnod manwl o sampl o gylchgronau plant cynnar a gwella’n gwybodaeth o gynnwys ac ansawdd y cylchgronau hyn”.

Dwy Ganrif o Lenyddiaeth Plant

Dr Siwan Rosser and her student, Catrin, from the School of Welsh, discuss the details of their CUROP project over the summer, which was based on the SCOLAR collections of children’s literature over the last two centuries…
“The aim of the project was to create a detailed record of a sample early journals for children, and improve our knowledge of the contents and quality of these journals”.

Athraw i Blentyn,  1837

Athraw i Blentyn, 1837