Taith Hanes Menywod: Canol Dinesig Caerdydd

Rydym yn falch o ddatgan bod taith newydd ar gael, sy’n rhoi golwg ar hanes menywod Canol Dinesig Caerdydd.

Mae Parc Cathays yn gartref i brif Gampws y Brifysgol, yn ogystal â Neuadd y Ddinas, adeiladau’r Llywodraeth a’r Amgueddfa – ardal sy’n gysylltiedig â dynion pwerus hanes y brifddinas.

Map Hanes Menywod gan Frank Duffy, rhan o’r daith y gellid ei lawrlwytho am ddim

Ond edrychwch yn ofalus, a mi welwch bod hanes menywod ym mhobman, yn ffabrig ein gofodau dinesig.

Os ydych chi’n gweithio, astudio neu’n ymweld â Pharc Cathays: lawrlwythwch y daith am ddim, a mynd am dro hamddenol, heb risiau, o amgylch y Canol Dinesig.

Datblygwyd y daith ar y cyd ag Archif Menywod Cymru, sydd wedi creu dwsin o deithiau hanes menywod – o Fangor i’r Barri, gallwch lawrlwytho teithiau am ddim i archwilio hanes menywod ar draws Cymru.

Am fwy o wybodaeth am fersiwn dywysiedig o’r daith hon, dilynwch ni ar twitter am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s